Kredyt hipoteczny

kredyt w pigułce

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego jest jedną z najważniejszych decyzji większości gospodarstw domowych. Chodzi o zabezpieczenie naszych potrzeb mieszkaniowych. Zasady, na jakich udzielony jest kredyt hipoteczny w dużej mierze są uzależnione od rekomendacji instytucji nadzoru (KNF). To od nich zależą kluczowe parametry każdego kredytu hipotecznego, które w praktyce decydują o wysokości raty, takie m.in. jak minimalny wkład własny. Kolejną cechą charakterystyczną kredytu hipotecznego jest długi czas finansowania. Jest to średnio rzecz biorąc okres 25 - 30 lat. Stąd, należy szczególnie zwrócić uwagę na koszt kredytu, który jest wyrażony nominalną stopą procentową w skali roku. Stopa ta składa się ze stopy bazowej i marży procentowej banku. Nawet niewielka zmiana stopy procentowej (np o 0,2%) może przy wysokich kwotach, z jakimi mamy do czynienia w przypadku kredytu hipotecznego, przełożyć się na zauważalną zmianę w wysokości raty kredytu.